Revision

Revisionstjänster

Vi samarbetar med flertalet revisorer och kan hjälpa dig vidare när du har ett behov av revisionstjänster.

Vi har många gemensamma kunder med Malma Revision som består av Crescendos grundare och tidigare delägare och som också sitter i angränsande lokaler i Nacka Forum. (www.malmarevision.se).

haraldRevision