Redovisning

Frigör tid åt affärerna

Redovisning är idag så mycket mer än bokföring. Det är ett utmärkt verktyg för dig som företagare.

Du får enkelt en överblick över ditt bolags ekonomi och lönsamhet, det ger dig samtidigt ett bra underlag för dina beslut och ett utrymme att frigöra tid åt att utveckla din verksamhet.

Vi erbjuder flertalet tjänster inom redovisning, såsom löpande bokföring, bokslut/ årsredovisning, lönehantering, rapportering av skattedeklarationer och bolagets inkomstdeklaration.

Våra kunder är främst ägarledda företag och därmed är det naturligt att även hjälpa till med beräkning av utdelning och förslag till K10 samt andra frågor som omfattas av 3:12 reglerna.

Vi är anslutna till FARSRS och arbetar enligt Reko som är en redovisningsstandard för redovisningskonsulter. Detta ställer höga krav på oss och ger dig som kund en kvalitativ slutprodukt.
En god redovisning ger ditt företag ett starkare förtroende såväl hos kunder och leverantörer som hos Skatteverket och kreditinstitut.

Vi håller oss pålästa inom de områden där du som företagare kan ha svårt att hänga med då reglerna inom redovisning och beskattning ständigt förändras.

Så låt oss komplettera dig och använd dig av våra kunskaper så du kan lägga din kraft på det kreativa i din verksamhet.

– Vi frigör tid till dina affärer!

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi har satt ihop en paketlösning som passar just ditt företag

Våra redovisningsområden

Bokslut och årsredovisning

Såväl som om man själv sköter sin bokföring eller anlitar kan vi biträda och upprätta bokslut och årsredovisning.

Ibland finns behov att få hjälp med upprättande av en årsredovisning eftersom det är ett område som kräver god insikt i årsredovisningslagen. Eftersom vi är Auktoriserade kan vi också skriva bokslutsberättelse.

Bokföringen avslutas med ett bokslut där man sammanställer årets transaktioner. Tillgångar och skulder ska värderas och specificeras i bokslutsbilagor.

Vanliga transaktioner i ett bokslut är avskrivningar, periodiseringar, bokslutsdispositioner såsom tantiem, avsättning till periodiseringsfond och beräkning av årets skatt.

Bokslutet avslutas med en årsredovisning. Den skall vara upprättad enligt årsredovisningslagen. En årsredovisning innehåller förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, tilläggsupplysningar samt noter.

Bokföringen, årsbokslutet och årsredovisningen lämnas därefter till bolagets revisor för granskning.

Skatt

Upprätta inkomstdeklarationer för företaget:
Ta fram och se till att obligatoriska uppgifter finns med. Beräkna företagets slutliga skatt och meddela om fyllnadsinbetalningar skall göras.

Privatekonomi

Som företagare kan man också behöva hjälp med den privata ekonomin. Det kan innebära inkomstplanering om man t ex är makar/familj som arbetar tillsammans i företaget. Privatdeklarationen och blankett K10 som man ska bifoga om man är fåmansdelägare.

Bokföring

Vi har stor erfarenhet av att lägga upp bokföringen på ett effektivt sätt. Arbetssättet är modernt och med de webbaserade programmen vi kan erbjuda har du alltid tillgång till dina rapporter dygnet runt.

Området är stort och behovet av tjänster inom bokföring varierar. Ibland behövs bara rådgivning i samband med redovisningsfrågor.

Vi kan därför anpassa bokföringens upplägg och erbjuda bokföring och fakturering med webbaserade program som både redovisningskonsulten och företagsledaren har tillgång till.

Vi bokför bolagets affärshändelser och rapporterar löpande till dig bolagets resultat och ställning.

De vanliga delarna i bokföringen är:

 • Kundfakturor: Fakturering/Hyresadministration, reskontrahantering
 • Leverantörsfaktura: Reskontra, betalningsservice
 • Anläggningsregister

Skattedeklaration / Inlämning som ombud

Antingen lämnas informationen utifrån de ekonomiska rapporterna eller så kan vi hjälpa er som ombud med att lämna skattedeklarationen gällande moms och arbetsgivaravgifter elektroniskt.

Fördelen med att lämna skattedeklarationen elektroniskt jämfört med via brev är att kvitto erhålls från skatteverket.

Andra företagsekonomiska frågor

Upprättade och uppföljning av budget. Resultat- och likviditetsplanering. Analyser med hjälp av egna nyckeltal och mot andra företag inom branschen. Rådgivning kring de ekonomiska rutinerna. Uppbyggnad av en effektiv ekonomiavdelning.

Se vad våra redovisningskunder har att säga

 • Jag är entreprenör sedan många år tillbaka och har både startat och sålt företag med gott resultat. Efter att ha haft vissa besvär med min bokföringsfirma, fick jag tips av min tidigare styrelseordförande att Crescendo av ett bra alternativ. Jag valde då att byta leverantör. Vi på Westling Värdering AB är mycket nöja med Crescendos tjänster, de levererar i tid, tar hand om rapportering, skatter, deklarationer och framför allt löpande bokföring. Crescendo rekommenderar vi stark och upplever dem som personliga och får alltid ett trevligt bemötande.”

  Jonny Westling Westling Värdering AB
 • Vi på PB teknik fick ett behov av att anlita en redovisningsekonom då vår tidigare på tjänsten började studera, Crescendo var mycket snabba att plocka fram Maria som alternativ för oss vilket vi inte har någon anledning att ångra. Maria började med kort inställelsetid och har under sin tid här hjälpt till att internutbilda vår tidigare redovisningsassistent till att nu sköta allt mer själv. Utöver hennes goda ekonomikunskaper så sprids en glädje på kontoret när Maria är här på grund av hennes sprudlande personlighet. Vi känner stor tillit till Marias arbete som sköts exemplariskt och med stor noggrannhet. Alla begärda rapporter och all löpande redovisning kommer alltid på utsatt tid.”

  Per Nordlund VD, PB teknik
 • Alltsedan starten av vårt samarbete 2012 har Crescendo skött mitt företags bokföring, löneadministration och bokslut på ett utmärkt sätt. Servicen kännetecknas av bra tillmötesgående, effektiv hantering och hög kvalitet. ”

  Jerker Berglund VD Sustainable Approa
 • Från det första förutsättningslösa mötet med Crescendo har jag upplevt dem som positiva och engagerade med fokus på att skapa en bra lösning för mig som kund. Jag uppskattar vårt samarbete och tycker det präglas av tillgänglighet och snabb respons vid kontakt, samt noggrannhet och korrekthet i mitt bolags redovisning och rapportering.”

  Sabina Moberg ASM Konsult AB
 • Med åren har vårt företag växt och vi använder oss idag av fler av de olika tjänster som Crescendo erbjuder. Jag känner mig alltid trevligt och personligt bemött i mina kontakter med Crescendo. Det som jag uppskattar mest är att jag har tillgång till alla deras ekonomi, löne- och redovisningskunskaper när jag som småföretagare behöver dem."

  Liz Henning Moderna Montessori
haraldRedovisning