Rådgivning

Skatterådgivning, riskminimering, finansiell uppföljning och rapportering

Skatterådgivning

Tillsammans med våra samarbetspartners är vi rådgivare inom skatteområdet för både företaget och dess ägare.

Skattelagstiftningen i Sverige är komplicerad och förändringar sker ofta. Detta ställer krav på kvalificerad kunskap och förmåga att finna hållbara skattemässiga lösningar. Med aktiv skatterådgivning kan företaget snabbt tillvarata de möjligheter som uppstår då nya lagförslag införs.

Crescendo erbjuder helhetslösningar för såväl företaget som ägaren. Vi gör det möjligt för företag och dess delägare att minimera skattebördan genom att använda beprövade strukturer.

I mer komplicerade ärenden samarbetar vi med ett flera olika skattekonsulter. Målet är att alltid sätta samman de kompetenser som du behöver, när du behöver dem. Det ger utrymme för flexibilitet med kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar.

Crescendo sätter sig in i din verksamhet och privata situation för att kunna ge de bästa skattemässiga lösningarna inom:

 • Skatt inom ägarledda företag - 3:12 reglerna
 • Bolagsköp och bolagsförsäljning
 • Individbeskattning med bl.a. blankett K10
 • Upprättande av deklarationer för företag och privatpersoner
 • Rådgivning och biträde vid skatterevision
 • Mervärdesskattefrågor

Övrig rådgivning

Många företagare är tvungna att lägga ner onödigt mycket tid på frågor som ligger utanför kärnverksamheten.

Aktiv rådgivning är naturligt för oss på Crescendo och vår inriktning mot ägarledda företag innebär att vi ser till såväl företagets som ägarens intressen.

Crescendo erbjuder aktiv rådgivning inom:

 • Bokslut
 • Årsredovisningar
 • Deklarationer för företag och företagaren
 • Omstruktureringar
 • Obeståndsfrågor
 • Bolagsköp och bolagsförsäljning
 • Generationsskiften
 • Tjänster inom det aktiebolagsrättsliga området
 • Implementering av nya redovisningssystem

Vi har satt ihop en paketlösning som passar just ditt företag

haraldRådgivning